Beheerscontract 2016-2020 ASTRID goedgekeurd

De federale regering heeft een nieuw beheerscontract voor ASTRID goedgekeurd. Dit contract is gebaseerd op het nieuwe bedrijfsplan en bepaalt de opdrachten, diensten en financiering voor de periode 2016-2020. Het contract maakt de komende jaren extra investeringen mogelijk in het netwerk en de dienstverlening van ASTRID.

In 1998 werd de nv van publiek recht ASTRID opgericht om een communicatiesysteem uit te bouwen voor alle hulp- en veiligheidsdiensten in België. Met 70.000 gebruikers en meer dan 2 miljoen radiocontacten per dag is ASTRID intussen volledig ingeburgerd in de veiligheidsketen. ASTRID is uitgegroeid tot een dienstenorganisatie die bedrijfszekerheid, continuïteit en klantgerichtheid als belangrijkste principes vooropstelt. Om die taken goed te kunnen uitvoeren, was een nieuw beheerscontract noodzakelijk.

Het nieuwe beheerscontract steunt op de volgende krachtlijnen:

  • Betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen,
  • Dekking en capaciteit behouden en verder uitbreiden,
  • Nieuwe diensten ontwikkelen voor de gebruikers, met name op het gebied van mobiele data.