Beheerscontract 2016-2020 ASTRID goedgekeurd

De federale regering heeft een nieuw beheerscontract voor ASTRID goedgekeurd. Dit contract is gebaseerd op het nieuwe bedrijfsplan en bepaalt de opdrachten, diensten en financiering voor de periode 2016-2020. Het contract maakt de komende jaren extra investeringen mogelijk in het netwerk en de dienstverlening van ASTRID.